Новости в категории:
KPFI projekti

Zinātnes centrs “KLEISTI”

KPFI un ERAF līdzfinansēts projekts kompleksa būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība mikrobioloģijas laboratoriju kompleksam, tajā skaitā TAA, EA, AR, IE, TN, BK, ŪK, AVK, SM, EL, UAS, IS, AS, VN, PK, TT, DT, TV, T, BA sadaļas Prognozētais siltuma zudumu samazinājums 60..
Читать дальше (+)

Sporta zāles fasāžu un jumta renovācija

KPFI līdzfinansēts projekts vienkāršota fasāžu renovācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, tajā skaitā izstrādātas TAA, EA, AR, V, T, BA sadaļas Prognozētais siltuma zudumu samazinājums par 49..
Читать дальше (+)

Banku augstskolas ēkas rekonstrukcija

KPFI lidzfinansēts projekts tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība 1983.gadā celtas 11.stāvu ēkas rekonstrukcijai, tajā skaitā TAA, EA, AR, DOP, BK, AV, T, BA sadaļas Prognozētais siltuma zudumu samazinājums..
Читать дальше (+)

Pansionāta “Selga” fasāžu un jumta renovācija

ESF un KPFI līdzfinansēts projekts 1971.gadā celtas ēkas fasāžu un jumta renovācijas tehnsikā projekta izstrāde un autoruzraudzība, tajā skaitā TAA, AR, BK, T, BA sadaļas prognozētais siltuma zudumu samazinājums 30..
Читать дальше (+)

Saulaines profesionālās vidusskolas rekonstrukcija

KPFI un ERAF līdzfinansēts projekts kompleksa būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas fasāžu vienkāršotai renovācijai, telpu vienkāršotai renovācijai, ēku nr.001, 005 un 008 rekonstrukcijai, tajā skaitā TAA, GP, AR, BK sadaļas Prognozētais siltuma zudumu samazinājums 53..
Читать дальше (+)