Pansionāta “Selga” fasāžu un jumta renovācija

ESF un KPFI līdzfinansēts projekts
1971.gadā celtas ēkas fasāžu un jumta renovācijas tehnsikā projekta izstrāde un autoruzraudzība,
tajā skaitā TAA, AR, BK, T, BA sadaļas
prognozētais siltuma zudumu samazinājums 30 %