Saulaines profesionālās vidusskolas rekonstrukcija

KPFI un ERAF līdzfinansēts projekts
kompleksa būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas fasāžu vienkāršotai renovācijai, telpu vienkāršotai renovācijai, ēku nr.001, 005 un 008 rekonstrukcijai, tajā skaitā TAA, GP, AR, BK sadaļas
Prognozētais siltuma zudumu samazinājums 53 %