Sporta zāles fasāžu un jumta renovācija

KPFI līdzfinansēts projekts
vienkāršota fasāžu renovācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, tajā skaitā izstrādātas TAA, EA, AR, V, T, BA sadaļas
Prognozētais siltuma zudumu samazinājums par 49 %