Banku augstskolas ēkas rekonstrukcija

KPFI lidzfinansēts projekts
tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība 1983.gadā celtas 11.stāvu ēkas rekonstrukcijai,
tajā skaitā TAA, EA, AR, DOP, BK, AV, T, BA sadaļas
Prognozētais siltuma zudumu samazinājums 50%