Zinātnes centrs “KLEISTI”

KPFI un ERAF līdzfinansēts projekts
kompleksa būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība mikrobioloģijas laboratoriju kompleksam,
tajā skaitā TAA, EA, AR, IE, TN, BK, ŪK, AVK, SM, EL, UAS, IS, AS, VN, PK, TT, DT, TV, T, BA sadaļas
Prognozētais siltuma zudumu samazinājums 60 %