Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde objektam “Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseins"..
Читать дальше (+)