peldbaseins

Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde objektam “Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseins”