Liellopu ferma ar barības noliktavu

ELFLA līdzfinansēts projekts
kompleksa būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība fermas 340 govīm, barības noliktavas, skābsiena novietnes un mēslu krātuves jaunbūvei,
tajā skaitā GP, GT, AR, TN, ELT sadaļas