Veselības centra tenisa zāles renovācija

kompleksa būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība,
tajā skaitā TAA, FF, AR, IE, BK, ŪK, AVK, EL, UAS, IS, T, BA sadaļas