Stikla šķiedras ražotne nr.2, tekstilapstrādes cehs un gatavās produkcijas noliktava

buvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēku nojaukšanai, jaunbūvei un teritorijas labiekārtošanai,
tajā skaitā būvprojekta vadība, GP, GT, AR sadaļas