Dzīvojamā māja “Purbekas”

kompleksa būvprojekta izstrāde esošu ēku nojaukšanai un ģimenes mājas jaunbūvei,
tajā skaitā GP, DOP, AR, BK, ŪK, ŪKT, AVK, EL, ELT sadaļas