Rūpnieciski izgatavota ģimenes dzīvojamā māja

saliekamu koka paneļu tehnoloģija
izstrādāti arhitektūras risinājumi