Sporta zāles rekonstrukcija

kompleksa būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas rekonstrukcijai,
tajā skaitā TAA, AR, IE, BK, ŪK, AVK, EL, UAS, IS, T, BA sadaļas