Šķeldas katlumāja

5MW jauda
kompleksa būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība,
tajā skaitā GP, AR, BK, ŪK, ŪKT, EL, ELT sadaļas