Rindu mājas Berģos

kompleksa būvprojekta izstrāde divu 4-dzīvokļu rindu mājām,
tajā skaitā TI, GI, GP, GT, AR, BK, ŪKT, GAT, ELT, VST sadaļas