Auto parks

tehniskā projekta izstrāde esošo ēku nojaukšanai un garāžu, tehniskās apkopes stacijas ēku jaunbūvēm un teritorijas labiekārtošanai,
tajā skaitā GP, GT, TS, AR, IE, TN sadaļas