Valsts nozīmes arhitektūras pieminakļa rekonstrukcija

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Rīgas vēsturiskā centra teritorijā
ēkas celtas 1909.-1912.gadam, arhitekts Eižens LAUBE
kompleksa būvprojekta izstrāde esošo ēku rekonstrukcijai, tajā skaitā renovācijai un restaurācijai, autoruzraudzība
izstrādātas TI, GI, TAA, AMI, FF, GP, AR, BK, ŪK, ŪKT, AVK, SM, SAT, EL, ELT, UAS, IS,