Ārstu privātprakse

būvprojekta izstrāde un autoruzaudzība sakaru centrāles ēkas rekonstrukcijai par ārstu privātpraksi daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iekšpagalmā,
tajā skaitā TAA, GP, AR, IE, BK, ŪKT sadaļas