RSU Hipokrāta auditorijas renovācija

kompleksa būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība,
tajā skaitā TAA, AR, IE, TN, ŪK, AVK, EL, UAS, IS, T, BA sadaļas