Radio ēkas jumta atjaunošana

Latvijas Radio ēkas bēniņu siltināšana un jumta nomaiņa vecrīgā