Ģimenes māja Berģos

kompleksa būvprojekta izstrāde ģimenes mājai ar garāžu 2 automašīnām,
tajā skaitā TI, GI, GP, AR, BK, ŪKT, GAT, ELT sadaļas