Koka vasarnīcas rekonstrukcija ar restaurāciju

110 gadus veca gulplanku vasarnīca Jūrmalā rekonstruēta par vissezonas ģimenes māju, guļplanku sienas, groplogi u.c. daļas saglabātas, restaurētas. Pirms projekta izstrādes veikta vēsturiskā izpēte, arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, būvprojekta izstrādātas GP, TS, DOP, AR, BK, UKT, AVK, ELT sadalas