Zema energopatēriņa dzīvojamā māja “Skovas”

kompleksa būvprojekta izstrāde zema energopatēriņa ēkai,
tajā skaitā TI, GI, GP, AR, BK, AVK, ŪK, ŪKT, ELT sadaļas