Ģimenes māja ar saimniecības ēku

kompleksa būvprojekta izstrāde ēku jaunbūvei,
tajā skaitā TI, GI, GP, AR, BK, ŪKT, ELT sadaļas