Jātnieku sporta centrs

kompleksa būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība zirgu izjāžu manēžas, staļļu un barības noliktavas jaunbūvēm, dzīvojamās mājas renovācijai
tajā skaitā GP, GT, AR, BK, ŪKT, ELT sadaļas