ieslodzījumu vieta

Stingra režīma ieslodzījumu vietas izmeklēšanas izolatora ēkas kapitāla atjaunošana