Ēkas nojaukšana Jaunmoku ielā 30

vēsturiska 1912.gadā celta ēkas
kompleksa būvprojekta izstrāde, tajā skaitā TAA, AMI, FF, DOP, ELT sadaļas