Ģimenes māja Daugavas krastā

kompleksa būvprojekta izstrāde ģimenes dzīvojamajai mājai ar atjaunojamās enerģijas resursu (vēja ģenerotors, siltumsūknis) izmantošanu,
tajā skaitā TI, GI, GP, AR, BK, ŪKT, SAT, ELT sadaļas