Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltuma noturības uzlabošana Lielajā prospektā 24

vienkāršotas renovācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 1965.gadā celtas 318.sērijas (Hruščova laika) tipveida 70.dzīvokļu 5-stāvu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paausgtināšanai, tajā skaitā TAA, GP, AR, DRT, T, BA sadaļas
Prognozētais siltuma zudumu samazinājums 46%