Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Saules iela 110

ERAF līdzfinansēts projekts.
fasāžu, jumta un koplietošanas telpu vienkāršotas renovācijas būvprojekta izstrāde 1979.gadā celtas 467.sērijas 145 dzīvokļu tipveida 9-stāvu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paausgtināšanai, tajā skaitā TAA, GP, AR, T, BA sadaļas
Prognozētais siltuma zudumu samazinājums 49%