Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Sarkanmuižas dambī 21

ERAF līdzfinansēts projekts

fasāžu un jumta renovācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 1982.gadā celtas 104.sērijas 145 dzīvokļu tipveida 5-stāvu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paausgtināšanai, tajā skaitā TAA, GP, AR, T, BA sadaļas
Prognozētais siltuma zudumu samazinājums 48%