2-dzīvokļu dzīvojamās mājas rekonstrukcija par 8-dzīvokļu

kompleksa būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 2-dzīvokļu mājas rekonstrukcijai, tajā skaitā renovācijai, par 8-dzīvokļu māju,
tajā skaitā TI, TAA, GP, AR, BK, AVK, ŪK, ŪKT, ELT, EL sadaļas