Auto tehniskās apkopes stacija un katlu māja

kompleksa būvprojekta izstrāde esoša angāra “tentovij” konstrukciju nojaukšanai, pārcelšanai un rekonstrukcijai,
tajā skaitā GP, AR, TN, BK, ŪK, ŪKT, AVK, GAT, GA, EL, ELT, UAS, IS, AS sadaļas.