Profesionāli

pakalpojumi

  • Arhitektu un būvinženieru pakalpojumi
  • Kompleksu būvprojektu izstrāde un vadība
  • Būvprojektu izstrāde jaunbūvēm, būvju novietošanai un esošu būvju renovācijai / atjaunošanai, rekonstrukcijai / pārbūvei, restaurācijai, būvju nojaukšanai, lietošanas veida maiņai
  • Inženiertehnisko projektu izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo un iekšējo tīkliem, siltumapgādes, apkures, ventilācijas, dzesēšanas un elektroapgādes sistēmām
  • Ēku energoefektivitātes paaugstināšana, zema energopatēriņa būves
  • Būvju apsekošana un izpēte
  • Vienkāršotas atjaunošanas būvprojekti
  • Apbūves iespēju izpēte un konsultācijas, pirms projekta būvniecības skiču un metu sagatavošana
  • Insolācijas (izsauļojuma) aprēķinu izstrāde
  • Mazās arhitektūras formas un detaļas, vides objekti