Latvijas arhitektu savienībā darbu sāk darba grupa par vienotas būvniecības informācijas modelēšanas sistēmas ieviešanu

Būvniecības Informācijas Modelēšana (BIM) – tā ir katra arhitekta, būvinženiera un visas būvniecības nozares reāla iespēja kļūt jau tuvākajā laikā par konkurētspējīgu pasaules līmenī. BIM jau šodien ir realitāte vairākās valstīs un šaubu nav, ka pavisam drīz šī integrētā uz virtuāliem prototipiem bāzēta projektēšanas metode kļūs par dominējošo. Šodien no mūsu kopīgās rīcības ir atkarīgs vai Latvija un Latvijas arhitekti iesaistīsies šajā globālajā platformā vai paliks ārpus tās. Cik lielā mērā varēsim pilnveidot savas zināšanas un prasmes šajā jomā, tik lielā mērā varēsim runāt par mūsu arhitektūras nozares eksporta potenciālu.