Labo darbu programma 2008

Labo darbu programmas 2008. gada projektu konkursa finansējumu veidoja VNF Ziedotāju padomes dalībnieku (tajā skaitā SIA “KK arhitekts”) un citu personu ziedojumi Labo darbu programmā, Valmieras rajona padomes dotācija un Nīderlandes korporatīvā fonda “KNHM” piešķīrums.

Konkursa īpašās prioritātes bija izglītošanās aktivitāšu veicināšana un jaunu mūsdienīgu prasmju un zināšanu došana, kā arī iedzīvotāju līdzdalības un aktivitātes veicināšana dažādās formās.

Konkursa finansējums: LVL 4000,00

Konkursa mērķis: veicināt Valmieras rajona iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un viņu iesaistīšanos dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Saņemti: 20 projektu pieteikumi

Atbalstīti: 8 projekti

Projektu īstenošanas laiks: 12.05.2008. – 10.10.2008.

Atbalstītie projekti:

  1. “Ziedošie Piksāri”, biedrība “Mākslinieku un amatnieku biedrība “Reālā Aptieka””,
  2. “Riti, riti “Kamolīti”!”, biedrība “Mazsalacas attīstības projekti”,
  3. “Parka labiekārtošana Gaujas krastmalā pie Krācītēm”, biedrība “Valmieras airēšanas klubs “Straume””,
  4. “Ar sportu pa dzīvi!”, biedrība “Attīstība. Virzība. Izaugsme”,
  5. “Latviešu dzīvesziņas kā tradīcijas laukos kopšana”, biedrība “Attīstības centrs “Baltās naktis””,
  6. “Bērni un jaunieši par aktīvu dzīvesveidu”, biedrība “Latvijas Kaujas Cīņu Federācija”,
  7. “Atpūtas vietas izveide Ķoņu kalnā”, biedrība “Ķoņu kalna dzīves skola”,
  8. “Sidraba birzs 20XX”, nodibinājums “Fonds Valmieras pamatskolas attīstībai”.

Valmieras novada fonds