Новости в категории:
Detālplānojumi

Apbūves parametru noteikšana krasta kāpu aizsargjoslā Jūrmalā

Detālplānojums izstrādāts apbūves iecerei zemes gabalā, kas atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu, Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Dubultu-Majoru-Dzintaru-Bulduru-Lielupes vasarnīcu rajons” teritorijā. Projekta sastāvā veikta iespējamās apbūves telpiskā risinājuma analīze...
Читать дальше (+)

zemesgabala “Luksti” parcelācija

..
Читать дальше (+)

zemesgabala “Lielbatari” parcelācija

..
Читать дальше (+)

zemesgabala “Melbas” parcelācija

..
Читать дальше (+)

zemesgabala “Sprīdīši” parcelācija

..
Читать дальше (+)