Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšana

vienkāršotas renovācijas būvprojekta izstrāde 318.sērijas (Hruščova laika) 5-stāvu 36-dzīvokļu ēkas fasāžu renovācijai,
tajā skaitā AR, A, T, BA sadaļas